0:00
/

جواب ساده هست: زمانی که در آزمون ماک به نمره دلخواه رسیدید. اما مدت زمان دوره های آیلتس بستگی به فاکتورهایی دارد که در ویدئو براتون توضیح دادیم.