0:00
/

جواب به این سؤال بسیار پیچیده تر از آن هست که بشود در یک جمله به آن پاسخ داد. فاکتورهای زیادی از جمله زمان آزاد شما، نقاط ضعف شما، بازه زمانی که تا تاریخ آزمون و بسیار ریز فاکتورهای دیگری در جواب به این سؤال تاثیر دارند. پس بهترین کار گرفتن مشاوره فردی هست. برای تعیین وقت مشاوره در واتس اپ به شماره 09305852502 پیام دهید.