انواع کلاسها

در کانون زبان کردستی، کلیه کلاسها در جهت کسب مهارتهای عمیق و کاربردی در زبان انگلیسی است و لذا در این کانون زبان، دکانی تحت عنوان کلاس IELTS ، TOEFL و … وجود ندارد زیرا ما معتقدیم کسی که دارای دانش کافی در زبان انگلیسی است برای شرکت در آزمون های استاندارد و بین المللی نیازی به شرکت در کلاس تست زنی و تکنیک ندارد! صرفاً کافی است بعد از رسیدن به سطح دلخواه یک کتاب نمونه آزمون خریداری کرده و چند نمونه آزمون را تجربه کند.

کلاسهای کانون زبان کردستی

۱) دوره های اصلی:

– مقدماتی یا Starter شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵

مناسب برای افرادی که حروف الفبای انگلیسی را بطور کامل می شناسند و با چند کلمه ابتدایی در زبان انگلیسی آشنا هستند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این سطح می توانند در موقعیتهای ضروری مثل تکمیل فرمها و عضویت در کتابخانه و … (ترم اول)، انجام امور بانکی (ترم دوم)، تهیه مایحتاج روزمره، تهیه غذا رستوران (ترم سوم)، اخذ گواهینامه و خرید ماشین (ترم چهارم)، نیازهای ابتدایی خود را برآورده سازند.

مدت: گذراندن ۴ ترم یک ماهه به صورت موفقیت آمیز با برگزاری ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته

فضای دوره: اساتید سعی می کنند جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که زبان آموزان برای ۹۰ دقیقه، در یک فضای آرام و بدون استرس خود را در خارج از مرزهای ایران تجسم نمایند و کم کم و بدون تحت فشار قرار گرفتن به تمرینات شنیداری و درک مطلب پرداخته و به تدریج شروع به صحبت کردن کنند.

– پایه یا Elementary شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Beginner

مناسب برای افرادی که منظور خود را با شلیک لغات و بدون جمله سازی بیان می کنند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این سطح می توانند در کلیه موقعیتهای عمومی منظور خود را با بیان جملات صحیح برسانند و به عنوان فردی شناخته شوند که دیگر با زبان انگلیسی آشنا است.

مدت: گذراندن ۴ ترم یک ماهه به صورت موفقیت آمیز با برگزاری ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته

فضای دوره: اساتید سعی می کنند جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که زبان آموزان برای ۹۰ دقیقه، در یک فضای پر شور و هیجان انگیز  خود را در جایگاهی بیابند که در قالب تمرینات مدرن Interactive در بردهای هوشمند به درک اصول جمله سازی بپردازند.

– پیش متوسطه یا Pre Intermediate شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Elementary

مناسب برای افرادی که می توانند در موقعیتهای عمومی منظور خود را بیان کنند ولی هنگام شنیدن صحبتهای سریع و پیچیده افراد انگلیسی زبان مشکل دارند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این سطح می توانند با تسلط بر توانایی شنیداری، به راحتی متوجه جملات افراد انگلسی زبان شوند و به همین دلیل دیگر در دیدن فیلمها به زبان انگلیسی و ارتباط با افراد Native در اجتماعات و جلسات حرفه ای مشکل نخواهند داشت.

مدت: گذراندن ۵ ترم یک ماهه به صورت موفقیت آمیز با برگزاری ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته

فضای دوره: اساتید سعی می کنند جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که زبان آموزان برای ۹۰ دقیقه، در یک فضای کاملاً طبیعی و بدون سطح بندی  خود را در جایگاهی بیابند که در قالب تمرینات حرفه ای شنیداری، یک فیلم سینمایی را ببینند و درکی همانند یک فرد انگلیسی زبان داشته باشند. 

– متوسطه یا Intermediate شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Pre Intermediate

مناسب برای افرادی که پس از رسیدن به درک مناسب شنیداری از انگلیسی زبانها، ولی در بحثها و گفتگوهای پیچیده توانایی تاثیرگذاری مناسب ندارند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این سطح می توانند در هر جلسه، مناظره و مذاکره پیچیده و دشواری شرکت نموده و بر روی مخاطبان Native تاثیر مطلوب و ماندگار بگذارند.

مدت: گذراندن ۵ ترم یک ماهه به صورت موفقیت آمیز با برگزاری ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته

فضای دوره: اساتید سعی می کنند جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که با طرح موضوعات بحث برانگیز و جذاب، گروههای موافق و مخالف در خصوص موضوعات ایجاد شوند و با همدیگر به بحث و گفتگو نشسته و برای متقاعد کردن یکدیگر تلاش کنند.

– فرا متوسطه یا Upper Intermediate شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Intermediate

مناسب برای افرادی که به زبان انگلیسی مسلط شده اند ولی برای نشان دادن جایگاه برتر اجتماعی و علمی خود دچار مشکل هستند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این سطح می توانند با خواندن متنهای ادبی و علمی از فضای کلامی روشنفکران، بزرگان انگلیسی زبان دنیای امروز بهره مند شوند و به تدریج از این قالبها در گفتار و نوشتار خود استفاده کنند.

مدت: گذراندن ۵ ترم یک ماهه به صورت موفقیت آمیز با برگزاری ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته

فضای دوره: اساتید سعی می کنند جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که با ارائه متون علمی، تخصصی، حرفه ای و داستانهای پند آموز، کلیه زبان آموزان اعم از کسانی که به دنبال یادگیری تخصصی زبان هستند یا علاقه مندان به متون ادبی و و کسانی که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند را به شعف آورند.

– پیشرفته  یا Advanced شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Upper Intermediate

مناسب برای افرادی است که توانسته اند با قالبهای گفتاری و نوشتاری علمی و تخصصی زبان انگلیسی آشنا شوند ولی در تاثیر گذاری به وسیله نوشتار خود بر دیگران مشکل دارند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این سطح می توانند با استفاده از تمرینات و تکنیکهای خاص، به مجموعه ای از  مهارتهای نوشتاری دست می یابند که در عین وضوح و سادگی، خواننده را قادر می سازد خود را در فضا و عمق مفهوم نوشته بیاید.

مدت: گذراندن ۵ ترم یک ماهه به صورت موفقیت آمیز با برگزاری ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته

فضای دوره: اساتید سعی می کنند براساس سیستم آموزشی کانون زبان کردستی، جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که رازها و تکنیکهای نوشتن موثر طبق استانداردهای بین المللی در کارگاههای مهارت نوشتن نهادینه شوند.

۲) انواع کلاسهای خصوصی:


– اکو شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: مطابق با دوره های اصلی

مناسب برای افرادی که می خواهند از ابتدای یک سطح در کلاس شرکت کنند و به تدریج کلاس خود را از خصوصی به عمومی تبدیل کنند.

دستاورد: زبان آموزان در این کلاسها می توانند زمان کلاس را، خود انتخاب نموده و با خصوصی بودن دوره ها پایه های زبان خود را قوی نمایند تا این دوره ها به تدریج به کلاسهای عمومی تبدیل شده و هزینه های آنها نیز کمتر شود.

مدت: ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای با برگزاری ۳ جلسه  در هر هفته

فضای دوره: در کلاسهای خصوصی اکو زبان آموزان  با پرداخت اندک مبلغی بیشتر از کلاسهای عمومی، بدون امکان لغو جلسه و با رعایت کلیه قوانین کلاسهای عمومی ثبت نام می نماید و تعداد زبان آموزان در این کلاسها بین ۱ تا ۳ نفر می باشد.


– اختصاصی شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: مطابق با دوره های اصلی

مناسب برای افرادی که مایلند به صورت اختصاصی در این کلاس خصوصی، زبان انگلیسی را بیاموزند.

دستاورد: زبان آموز این کلاسها می تواند از تجربیات و زمان اساتید بدون افزایش نفرات کلاس  بهره مند شوند.

مدت: ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای با برگزاری ۳ جلسه در هر هفته

فضای دوره: در کلاسهای خصوصی زبان آموزان  با پرداخت هزینه کامل دوره خصوصی (۳ نفر)  با امکان لغو حداکثر ۲ جلسه (اعلام یک روز قبل) ثبت نام می نماید.


– اکسپرس شروع دوره هر زمان در ماه  – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: مطابق با دوره های اصلی

مناسب برای افرادی مایلند با اساتید منحصر به فرد در کانون زبان کرذستی کلاس خصوصی داشته باشند. و هزینه دوره ها در اولویت دوم برای آنها قراردارد. 

دستاورد: زبان آموز در این کلاسها فرصت هیجان انگیز و استثنایی یادگیری از برترین اساتید کشور را داشته و می تواند راه چند ساله را در چند ماه طی کند.

مدت: ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای با برگزاری ۲ جلسه در هر هفته

فضای دوره: در کلاسهای اکسپرس، زبان آموزان با پرداخت هزینه ای درخور دستاوردها  با امکان لغو حداکثر ۲ جلسه (اعلام یک روز قبل) ثبت نام نموده و در هر جلسه از عمق و جذابیت مطالبی که می آموزند شگفت زده می شوند.

۳) انواع دوره های جانبی:

دوره فیلم و گفتگو Talking Movie (تقویت مهارت شنیداری و گفتاری) شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Pre Intermediate

مناسب برای تمام کسانی که می خواهند علاوه بر تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری خود در سطح حرفه ای، با برترین اساتید کشور از هر لحظه فراگیری زبان خود لذت ببرند.

دستاورد: زبان آموزان با شرکت در این دوره حرفه ای، ۳ بار در هفته در محیط طبیعی زبان انگلیسی قرار گرفته و تا عمیق ترین لایه های زبان انگلیسی پیشروی می نمایند به نحوی که پس از مدتی احساس می کنند زبان انگلیسی بخشی از وجودشان شده که برای بیان افکار و احساس خود، به آن نیاز دارند.

مدت: هر ترم شامل ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای – این دوره شامل ترمهای متعددی است.

فضای دوره: اساتید حرفه ای دوره Talking Movie سعی می کنند جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که زبان آموزان در فضایی مملو از لذت و آرامش، در جریان داستان، مکالمات و عبارات فیلم ها و سریال های بی نظیر انگلیسی قرار گرفته و در جذاب ترین بحث ها شرکت نمایند.


دوره خواندن و شنیدن Audio Books (تقویت مهارت شنیداری و درک مطلب) شروع دوره بیستم هر ماه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Pre Intermediate

مناسب برای کسانی که با داشتن تسلط نسبی بر مهارت شنیداری، به راحتی متوجه جملات ساده افراد انگلسی زبان می شوند ولی علاقه مند به تقویت بیشتر این مهارت همراه با درک مطلب جملات و عبارات پیچیده تر می باشند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این دوره می توانند در موضوعاتی نظیر مهارتهای زندگی، اقتصاد و مدیریت چندین کتاب را همراه با برترین اساتید کشور به پایان رسانده و علاوه بر پیشرفتی چشمگیر در مهارت شنیداری، از گنجینه ای از عبارات وزین و کاربردی انگلیسی بهره مند گردند.

مدت: هر ترم شامل ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای – این دوره شامل ترمهای متعددی است.

فضای دوره: اساتید حرفه ای دوره Audio Books سعی می کنند جلسات را به نحوی مدیریت نمایند که زبان آموزان پرفروشترین کتابهای دنیا با مفیدترین و جذاب ترین موضوعات در قالب تمرینات شنیداری و درک مطلب با صدای برترین گویندگان آمریکایی را در کلاس تمرین می کنند و آنچنان غرق در مطالب جذاب آن می شوند که دشواری های کلاس درس را به دست فراموشی می سپارند.

تور یکروزه انگلیسی (تقویت مهارت گفتاری) آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز: اتمام سطح Beginner

مناسب برای افرادی که مایلند در محیط های خارج از کلاس، مهارت مکالمه زبان انگلیسی خود را بهبود بخشند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان کمپ یک روزه به دلیل حضور در محیط غیر کلاسی، با استرس کمتری از زبان انگلیسی استفاده نموده و درنتیجه احساس اعتماد به نفس بیشتری می کنند.

مدت: از ساعت ۹ تا ۱۳ و یا ۱۳ تا ۱۷

فضای دوره: این دوره در یک فضای “لطفاً فارسی ممنوع!” با مجموعه ای از تفریحات و سرگرمی های آموزشی و تاریخی و صرف نهار POTLUCK برگزار می شود.

noun-adjective-camp-3

کمپ یک روزه آشنایی با اسم ها و صفت ها – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز ندارد

مناسب برای تمام کسانی که می خواهند با اعتماد به نفس جملات خود را آغاز کنند و اسمها و صفت‌ها را در جایگاه مناسبشان در جمله به کار ببرند.

دستاورد: زبان آموزان در پایان این کمپ می توانند به راحتی تشخیص دهند که  آیا یک اسم قابل شمارش بوده و یا غیرقابل شمارش و آنها را در ترکیباتی حرفه‌ای در کنار صفتهای مختلف به کار برند.

مدت: مجموعا ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: کمپ به زبان فارسی و با تدریس جادویی آقای علی کردستی برگزار می شود و در پایان زبان آموزان به تمرین کافی برای نهادینه شدن دروس می پردازند.

 

کمپ یک روزه آشنایی با افعال و زمانها  – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با اسم ها و صفت ها

مناسب برای کسانی که هنوز درک عمیق و درستی از زمانها برای افعال ندارند.

دستاورد: بعد از ۴ ساعت به طرز اعجاب آوری نگاه و درک شما از زبان انگلیسی تفاوت پیدا خواهد نمود.

مدت: مجموعا ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

کمپ به زبان فارسی و با تدریس جادویی آقای علی کردستی برگزار می شود و در پایان زبان آموزان به تمرین کافی برای نهادینه شدن دروس می پردازند.

 

کمپ یک روزه آشنایی با مشتقات فعلی و مدال ها  – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با افعال و زمانها

مناسب برای زبان آموزانی که مایلند با انواع افعال حسی، افعال دوم و مدال ها آشنا شوند و دانش خود را در زمینه ساختارهای فعلی به نقطه اوج برسانند.

دستاورد: پس از پایان این کمپ بدون هیچگونه نقطه ابهام و یا شک و تردیدی، استفاده از افعال در کنترل شما خواهند بود.

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: اگر در یکی از کمپهایی که با تدریس آقای علی کردستی برگزار می شود، شرکت کرده باشید، تردیدی ندارید که روش او در تدریس مطالب درسی، منحصر بفرد و بی نظیر بوده و به شما تا پایان عمر درکی عمیق از زبان انگلیسی می بخشد.

 

کمپ یک روزه آشنایی با قیدها و کلمات ربط  – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با مشتقات فعلی و مدال ها

مناسب برای زبان آموزانی که با استفاده صحیح از قیود می خواهند علاوه بر درستی جمله سازی به ظرافتها و زیبایی ها در ساختار یک جمله توجه نمایند تا بتوانند بهترین تأثیر را بر روی مخاطب خود بگذارند.

دستاورد: پس از پایان این کمپ، علاوه بر پیداکردن درک عمیقی از مدال ها، قیود تکرار، قیود حالت، قیود تاکید و قطعات قیدی همراه با جایگاه آنها در جمله درک می شود.

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: شوک! شوک! شوک! ۴ ساعت لذت بردن از اطلاعاتی که در هیج کلاس یا جزوه زبانی نه دیده و نه شنیده اید… باز هم با آقای علی کردستی پرواز با زبان انگلیسی را تجربه کنید!

 

کمپ یک روزه نقل قول ها – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با افعال و زمانها

مناسب برای کسانی که می خواهند حسابی در زبان انگلیسی صحبت کنند و طبیعتاً مایلند هنگام تعریف کردن ماجراها و صحبتهای دیگران، اصول جمله سازی را هم رعایت کنند.

دستاورد: در پایان این کمپ متوجه می شوید که چه موقع از چه متد نقل قول استفاده کنید و این کار را به راحتی انجام دهید.

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: این کمپ بیشتر دارای فضای کارگاهی و تمرینی است و زبان آموزان به صورت انفرادی و گروهی به تمرین در ساخت بهترین نقل قول های می پردازند.

 

کمپ یک روزه آشنایی با مجهول ها  – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با افعال و زمانها

مناسب برای افرادی که علاقه مند به درک عمیق و کاربردی از مجهول ها در زمانهای مختلف می باشند. شرکت در این کمپ به محققین دانشگاهی و فعالین کسب و کار قویاً توصیه می گردد.

دستاورد: پیدا کردن درک درستی از مجهولها و کاربری آنها در انواع زمانها

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: این کمپ به زبان فارسی و در فضایی کارگاهی با تدریس آقای علی کردستی برگزار می گردد.

 

کمپ یک روزه آشنایی با شرطی ها  – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با افعال و زمانها

ضروری برای زبان آموزانی که با افعال و زمانها کاملاً آشنا هستند و مایلند با دنیای بی نظیر و بسیار مفید شرطی ها آشنا شوند.

دستاورد: شرکت در این کمپ، یک بار و برای همیشه این مسئله برای شما حل خواهد نمود و از نقش پر اهمیت شرطی ها در مکالمه روزمره زبان انگلیسی آگاه می شوید.

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: این کمپ به زبان فارسی و در فضایی کارگاهی با تدریس آقای علی کردستی برگزار می گردد.

 

کمپ یک روزه آشنایی با حروف اضافه – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با افعال و زمانها

مناسب برای کسانی که قصد پیدا کرده اند یک سر و گردن از هر کس دیگری در دانش زبان انگلیسی بالاتر باشند.

دستاورد: انواع حروف اضافه را همانند یک Native درک و استفاده خواهید نمود.

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: جادوی تدریس شگفت انگیز آقای علی کردستی را در این کمپ تجربه می کنید!

 

کمپ یک روزه آشنایی با افعال دو کلمه ای – آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با حروف اضافه

مناسب برای کسانی که همیشه از اینکه هزاران فعل دو کلمه ای را حفظ کنند، نگران و نا امید هستند.

دستاورد: با اعتماد به نفس افعال دو کلمه ای را درک و آنها را استفاده می کنید!

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: جادوی تدریس شگفت انگیز آقای علی کردستی را در این کمپ تجربه می کنید!

 

کمپ یک روزه اصول بهبود تلفظ آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با قیدها

مناسب برای تمام افرادی که متوجه شده اند درستی جمله سازی بایستی در کنار درستی تلفظ و آهنگ کلام قرار گرفته تا منجر به بالاترین حد تأثیرگذاری شود.

دستاورد: در پایان این کمپ با کلیه اصول و قواعد تلفظ صحیح آشنا می شوید.

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: فضایی علمی است که تقریباً به طور کامل به زبان انگلیسی می باشد.

 

کمپ یک روزه اصول مهارت نوشتاری ۱ آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز آشنایی با حروف اضافه

مناسب برای کسانی که مایل به بهبود مهارت نوشتاری خود در سطح عمومی می باشند.

دستاورد: فراگیری ساختار پاراگراف و بخش های اصلی آن

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: این کمپ در فضایی کارگاهی با تدریس آقای علی کردستی برگزار می گردد.

 

کمپ یک روزه اصول مهارت نوشتاری ۲ آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز اصول مهارت نوشتاری ۱

مناسب برای کسانی که مایل به بهبود مهارت نوشتاری خود در سطح حرفه ای می باشند.

دستاورد: فراگیری ساختار مقاله نویسی و انواع اصلی آن

مدت: مجموعاً ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: این کمپ در فضایی کارگاهی با تدریس آقای علی کردستی برگزار می گردد.

 

دوره تربیت مدرس آزمون الزامی تعیین سطح؛ پنجشنبه ساعت ۱۵ – پیشنیاز اتمام سطح Intermediate

مناسب برای کسانی که مایلند در سطح استانداردهای بین المللی به تدریس زبان انگلیسی بپردازند.

دستاورد: فراگیری ساختار مقاله نویسی و انواع اصلی آن

مدت: مجموعاً ۳ روز و هر روز  ۴ ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۱

فضای دوره: این دوره در فضایی کارگاهی با تدریس آقای علی کردستی برگزار می گردد.

1 پاسخ

فعالیت‌ها و بازتاب‌ها

  1. Milana Travis گفت:

    Thank you very much for your blog.

    I enjoyed reading this article.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *