جناب آقای حمید طالب زاده (هنرمند و خواننده محبوب)

برای تدریس زبان انگلیسی، صرفا بلد بودن زبان کافی نیست. سیستم مؤسسه کردستی مثل یک پزشک، قادر به تشخیص و درمان مشکلات مربوط به فراگیری زبان است.

جناب آقای جهانبخش عصار (ادیب و مدیر فروشگاه شهرکتاب نیاوران)

آنچه را که در این مؤسسه شاهد هستم، نوآوری، خلاقیت و توانائی نگاهی نو را اجرائی کردن است. در این سیستم، یادگرفتن زبان، تنها آموزش صرف نیست، بلکه تجربه فراگیری در قرن بیست و یکم است.

سرکار خانم دکتر الهه صدر خانلو (استاد دانشگاه در رشته شیمی)

چند ماه پیش برادرم در مؤسسه کردستی ثبت نام کرد و من پیشرفتش را با چشمان خودم دیدم. برادرم کمی میانه اش با زبان خوب نبود ولی جو این مؤسسه، نوع کلاسها و به خصوص سیستم آموزشی به قدری او را علاقه مند کرد که او در ترمهای مختلف رتبه اول کلاس را کسب نمود. این برای من نیروی محرکه ای بود که در کلاسها شرکت کنم. به توصیه استاد کردستی در کلاس فیلم شرکت کردم که واقعا کلاس خوبی است و من مدام در حال صحبت کردن و فراگیری لغات و اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی هستم که ممکن است در کتابهای آموزشی قابل حصول نباشد. شرکت در سمینار و کلاسهای این مؤسسه را به هر کسی که مایل به فراگیری زبان است جدا توصیه می کنم.

سرکار خانم عطیه فردوسی (فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی)

احساس می کنم شیوه تدریس در این مؤسسه بسیار کاربردی است و در عین حال به آنچه گفته می شود، عمل نیز می شود، بنابراین زبانآموزان می توانند به مؤسسه، نحوه مدیریت و شیوه تدریس آن اعتماد کنند.

جناب آقای مسعود زکیپور (مهندس صنایع و مقیم کشور استرالیا)

نتایج آزمون IELTS من، بعد از ۲ ماه شرکت در کلاسهای مؤسسه کردستی، گویای کارآمدی و حرفه ای بودن این مؤسسه است.

Before: Listening: 6.5 Speaking: 6 Reading: 5.5 Writing: 6

After: Listening: 7.5 Speaking: 7 Reading: 7 Writing: 7

سرکار خانم بهاره بیات (کارشناس مدیریت بیمه)

تبلیغ مؤسسه کردستی را در یکی از آگهی ها دیدم و با پرس و جو از هم محلی ها و کسانی که به این مؤسسه آمده بودند، تصمیم گفتم به این مؤسسه بیایم و شرکت در سمیناری که مدیر مؤسسه در آن صحبت نمودند، خیلی نظر مرا جلب کرد. پس از شرکت در کلاسها ، طرز برخورد و وجود جو صمیمی و همچنین فعالیتهای جانبی در کلاس و احساس پیشرفت دلایل عمده من در ادامه تحصیل در این مؤسسه بود.

سرکار خانم مریم قائمی (کارشناس مهندسی تغذیه)

در مرحله اول با معرفی یکی از اقوام با مؤسسه کردستی آشنا شدم. سپس محتوای دروس، شیوه تدریس، سیستم مؤسسه و همچنین حس پیشرفتی که داشتم، بنده را علاقه مند به ادامه حضور در مؤسسه کرد. در ضمن شاگردان کلاس هم بسیار فعال و پر انرژی بودند و به من انگیزه برای تلاش بیشتر می دادند.

جناب آقای آرش عقل آرا (برنامه نویس)

نتایج تحصیل من قبل و بعد از ۳ ماه شرکت در کلاسهای این مؤسسه در آزمون IELTS به شرح ذیل می باشد:

Before: Listening: 5.5 Speaking: 5 Reading: 6 Writing: 5

After: Listening: 6.5 Speaking: 6 Reading: 6 Writing: 7

لازم به ذکر است عدم کسب نتایج مطلوب در سایر مؤسسات، عامل جذب من به این مؤسسه شد.