کلاسهای خصوصی اکسپرس

– کلاسهای خصوصی اکسپرس

مناسب برای افرادی مایلند با اساتید منحصر به فرد در کانون زبان کرذستی کلاس خصوصی آنلاین داشته باشند و هزینه دوره ها در اولویت دوم برای آنها قرار دارد.

دستاورد: زبان آموز در این کلاسها فرصت هیجان انگیز و استثنایی یادگیری از برترین اساتید کشور را داشته و می تواند راه چند ساله را در چند ماه طی کند.

مدت: ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای با برگزاری ۲ الی ۳ جلسه در هر هفته

فضای دوره: در کلاسهای اکسپرس، زبان آموزان با پرداخت هزینه ای درخور دستاوردها  با امکان لغو حداکثر ۲ جلسه (اعلام یک روز قبل) ثبت نام نموده و در هر جلسه از عمق و جذابیت مطالبی که می آموزند شگفت زده می شوند.

برای ثبت نام در کلاسهای خصوصی آنلاین تک نفره کلیک کنید