دوره فیلم و گفتگو

بهترین دوره برای سطوح Intermediate به بالا و برای کسانی که می خواهند سطح زبانی خود را حفظ نمایند با برترین اساتید کانون زبان کردستی…