چشم انداز

کانون زبان کردستی مصمم است تا سال 2022 ، به عنوان یکی از مطرح ترین ارائه دهندگان خدمات آموزش زبان انگلیسی در سطح آسیا، در عمل و اندیشه فارغ التحصیلان خردمند خود جاری بوده تا بتوانند در اوج آزادی و آزاد-اندیشی به کاوش در دنیای درون و جهان پیرامون خود پرداخته و در خدمت صلح و پیوند جهانی باشند.
شعار:

دنیای بدون مرز را زندگی کن!

Live the World Without Boundaries

ارسال پاسخ