ساختارهای کاربردی Practical Grammar

یک بنای عظیم بر ساختاری محکم می تواند استوار باشد.

وقتی کانون زبان کردستی تمام تلاشش رو کرد تا خودش رو به جای زبان آموزان بگذاره و از دید اونها به مقوله زبان نگاه کنه، متوجه جای خالی یک دوره مهم شد: دوره ای که به جای ماهی دادن، ماهی گیری کردن رو یاد بده! نگاه و دید عمیق به زبان رو به زبان آموزان بده! دوره ای که سطح خاصی رو دنبال نمی کنه و حتی قرار نیست در اون فقط انگلیسی حرف زده بشه.

محتویات دوره

بطور خلاصه 30 درصد از این دوره شامل مفاهیم تئوری و نظری ساختاری زبان انگلیسی است که همان طبقه بندی های گرامر مدرسه و دانشگاه، این بار با زبانی عملیاتی و کاملاً کاربردی و تجربی در ذهن شما نهادینه میشود.

20 درصد به ترجمه مواردی اختصاص دارد که معمولاً موارد اشتباه فارسی زبانان می باشد و باعث ایجاد تغییرات بنیادی در جمله سازی های زبان آموزان می شود.

20 درصد از وقت کلاس با استفاده از امکانات اسمارت برد به جمله سازی های هوشمند و درک ساختارهای صحیح اختصاص می یابد که عملاً 20 درصد مربوط به عبارات کاربردی و نکات مربوط به تلفظ ها نیز در سه بخش مذکور تحت پوشش قرار می گیرند.

ثبت نام

ارسال پاسخ