Starter 01

سیلابس یک جلسه در هفته (4 جلسه در ترم)
کتاب داستان و ترانه با هدف درک مطلب
سیلابس دو جلسه در هفته (8 جلسه در ترم)
صفحه 2 تا 19 American Headway Starter
تعریف 
این دوره یک شروع همراه با آرامش برای افرادی است که سابقه فراگیری زبان انگلیسی را نداشته و آموزش زبان با از ساده ترین عبارات برای ایشان آغاز می گردد.
مخاطبان 
تمامی افرادی که به خواندن و نوشتن حروف الفبای انگلیسی و چند کلمه ابتدایی نظیر Hello، Cat, Dog, Apple آشنایی دارند.
توانایی پس ازگذراندن دوره
توانایی رفع نیازهای ابتدایی در معرفی و احوالپرسی – عضویت در کتابخانه و مراکز عمومی و تکمیل فرم ها – پیدا کردن شغل – درخواست کمک – پیدا کردن یک کتاب یا مقاله خاص

سرفصل ها 

  • جمله سازی با to be و صفات ملکی
  • اعداد و اسامی جمع
  • اطلاعات فردی
  • کشورها و ملیت ها
  • اصطلاحات ارتباطات اجتماعی

مدت زمان
12 جلسه 105 دقیقه ای (تعطیلات رسمی در صورت گذر از تاریخ نوزدهم هر ماه، از تعداد جلسات کسر می گردد.)
ویژگی
دارابودن اپلیکیشن مخصوص بردهای هوشمند SMARTBOARD، ارسال فایلهای صوتی و اسلاید داستان ها در گروه تلگرامم مخصوص هر کلاس
ضمانت
برگرداندن شهریه در صورت عدم رضایت از کیفیت در هر مرحله از دوره

ارسال پاسخ