نوشته شده توسط admin

سیستم جدید نحوه ارزیابی

خداحافظ استرس آزمون میان ترم و پایان ترم یکی از تفاوتهای بارز کانون زبان کردستی، سیستم نمره دهی ما به دانشجویان گرامی هست. در این سیستم از روشهای سنتی خبری نیست. ? مجموع نمرات : ۱۰۰ ? حداقل نمره قبولی: ۶۰ ۱⃣ تکالیف : ۲۴ نمره ۲⃣  پرسش سؤالات مرتبط به درس و غیر تکراری : […]