سرکار خانم فائزه ارفعیان

من خیلی مشکل گرامری نداشتم برای review شرکت کردم و اینکه فکر میکردم مطالب خیلی پایه باشه ولی واقعا از سطح انتظار من کلاس بالاتر بود. تمام مطالب دیروز کاربردی برام بود و اینکه حتی برخی مطالب برام تازگی داشت. من فکر میکردم خیلی مشکل ندارم و کلاس شاید برام خسته کننده باشه ولی همین جور تو کلاس به آقای کردستی خیره شده بودم چون مطالب نه تنها خستته کننده نبود بلکه خیلی هم برام تازگی داشت و آموزنده بود.

ارسال پاسخ