Live the World Without Boundaries

دنیای بدون مرز را زندگی کن!

مأموریت

کانون زبان کردستی به زبان آموزان خود متعهد می شود که با تمام قدرت به طراحی دوره هایی مهیج و هدفمند در یادگیری عمیق زبان انگلیسی پرداخته و با اساتیدی همکاری کند که ... (برای ادامه کلیک کنید)

چشم انداز

کانون زبان کردستی مصمم است تا سال 2022 ، به عنوان یکی از مطرح ترین ارائه دهندگان خدمات آموزش زبان انگلیسی در سطح آسیا، در عمل و اندیشه فارغ التحصیلان خردمند خود جاری بوده تا ... (برای ادامه کلیک کنید)

مفهوم "کردستی"

کردستی یا Kordasti ، یک نام خانوادگی است که منحصر به نسلی از فرزندان سوگند خورده نادر شاه افشار است. نسلی که شاهرخ آخرین پادشاه سلسله افشاری، دستان فرزندان خود را با "آب کُر" یا "آب زلال" شست ... (برای ادامه کلیک کنید)

تاریخچه

ایران 1333؛ یکی از کارکنان شرکت نفت و از مسئولین امور قراردادهای شرکت، هر روز در ارتباط مستقیم با کارکنان انگلیسی و آمریکایی است. او به وضوح می بیند که همکاران و مدیرانش ... (برای ادامه کلیک کنید)

انواع کلاسها

در کانون زبان کردستی، کلیه کلاسها در جهت کسب مهارتهای عمیق و کاربردی در زبان انگلیسی است و لذا در این کانون زبان، دکانی تحت عنوان کلاس IELTS ، TOEFL و ... وجود ندارد زیرا ما معتقدیم ... (برای ادامه کلیک کنید)

تعیین سطح

زبان یک مهارت ارتباطی است و همچون شنا کردن نیاز به محیطی برای تمرین دارد که کلاس درس نام دارد. اگر زبان آموزان فقط به شنیدن و مطالعه اکتفا کنند، همچون شناگری خواهند بود که در اتاق خود شناکردن را مرور می کنند! (برای ادامه کلیک کنید)

No More Boundaries

مرزی وجود ندارد!

درسها

Kordasti World of Idioms 3

درس سطح متوسطه Intermediate توسط آقای علی کردستی: درس سطح پایه Elementary توسط آقای عل

Kordasti World of Idioms 2

درس سطح متوسطه Intermediate توسط آقای علی کردستی: درس سطح پایه Elementary توسط آقای عل

اطلاعیه ها

دنیای بدون مرز را تجربه کن!

دوره ویژه مدیران و کارآفرینان

توانایی برقراری ارتباط، قدرت است و کلید این قدرت، زبان است!   دانستن زبان انگ

کلاسهای مجازی آموزش زبان یا باشگاه بحث آزاد زبان انگلیسی

بُعد مکان توسط انسان فتح شد! شما نیز از مزایای این تحول تاریخ ساز بهره مند شوید!

نظر زبان آموزان و متخصصین